• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Văn bản

  SỐ / KÝ HIỆU: 2160/BHXH-QLT

  V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020  

  Ngày ban hành:02-12-2019

  Ngày có hiệu lực:02-12-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:2084/BHXH-KTTN

   V/v xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời  tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương 

  Ngày ban hành:20-11-2019

  Ngày có hiệu lực:20-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Số/ký hiệu:1971/BHXH-GĐBHYT

  Ngày ban hành:08-11-2019

  Ngày có hiệu lực:08-11-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1736/BHXH-GĐBHYT

  V/v ngừng hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:07-10-2019

  Ngày có hiệu lực:07-10-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1571/BHXH-GĐBHYT

   V/v bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT đối với Nhà hộ sinh

  Ngày ban hành:11-09-2019

  Ngày có hiệu lực:11-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1527/BHXH-CĐ.BHXH

   V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực  giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH 

  Ngày ban hành:04-09-2019

  Ngày có hiệu lực:04-09-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1580/TB-BHXH

  Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

  Ngày ban hành:20-08-2019

  Ngày có hiệu lực:20-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1423/BHXH-CNTT

  V/v nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội 

  Ngày ban hành:19-08-2019

  Ngày có hiệu lực:19-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU: 1365/BHXH-GĐBHYT

    V/v tạm hoãn hợp đồng KCB BHYT 

  Ngày ban hành:12-08-2019

  Ngày có hiệu lực:12-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết