• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Thủ tục hành chính

  Thủ tục hành chính

 • Thứ ba, 10:54 Ngày 26/02/2019
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THEO 5 LĨNH VỰC GỒM 28 THỦ TỤC 

  STT NỘI DUNG GHI CHÚ GHI CHÚ
  1

   Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

   Xem chi tiết  
   2

  Lĩnh cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

   Xem chi tiết  
  3

   Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

   Xem chi tiết  
  4

  Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 

   Xem chi tiết  
  5

  Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 

   Xem chi tiết

  Bài viết liên quan