• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Tiếp nhận và Trả Kết quả TTHC

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2292/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2291/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 785/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH.

  Ngày ban hành:30-03-2018

  Ngày có hiệu lực:30-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU:1749/BHXH-TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện

  Ngày ban hành:20-04-2017

  Ngày có hiệu lực:20-04-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ/KÝ HIỆU: 1475/BHXH -TN&TKQTTHC

   V/v một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC  

  Ngày ban hành:27-08-2019

  Ngày có hiệu lực:27-08-2019

  Trạng thái văn bản:Hết hiệu lực

  xem chi tiết