• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB

  DANH MỤC ĐĂNG KÝ CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH CỦA CÁC CƠ SỞ KCB (7470 - 74A43CN)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  DANH MỤC ĐĂNG KÝ CẤP GCN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH CỦA CÁC CƠ SỞ KCB (7470 - 74165)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở KCB (7401 - 74069)

  Ngày ban hành:24-05-2019

  Ngày có hiệu lực:24-05-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết