• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ
  • Đổi mới về công nghệ thông tin: Kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả
  • Đổi mới về công nghệ thông tin: Kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả

   Chiều 17/9, Hội nghị ASSA 36 tiếp tục với hai phiên hội thảo về “Sự đổi mới công nghệ thông tin” và “An sinh xã hội”, trong đó đại diện các tổ chức thành viên sẽ thuyết trình về kinh nghiệm thực tiễn và tính hiệu quả của tổ chức mình. Phiên thảo luận “Sự đổi mới về công nghệ thông tin” có bài thuyết trình của đại diện BHXH Việt Nam về triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp.  

  Văn bản

 • Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
 • Dịch vụ công

 • Danh mục đăng ký cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB)
 • Những điều cần biết

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giao dịch điện tử